Inbjudan till teckning av aktier i The Great Wild AB

Nyemission för App-succé - Nordens största digitala jaktplattform

 
Teckna dig i ett av Sveriges snabbast växande medieföretag!
Inbjudan till teckning av aktier i
The Great Wild AB
(publ)
Nordens största digitala jaktplattform

The Great Wild AB (publ) har efter en kraftfull expansion av sin app intagit positionen som Nordens största digitala jaktplattform. Förenklat knyter appen samman markägare med jägare i ett socialt jaktforum. Jakten växer lavinartat och har tagit golfens position i samhället. Samtidigt letar markägare världen över efter nya intäktskällor. The Great Wild har denna vecka påbörjat en spridningsemission som väntas bli en viktig milstolpe inför nästa stora mål; listning för handel av bolagets aktie senast under första kvartalet 2018.

The Great Wild kan liknas vid en kombination av Facebook och AirBnb för jägare med matchning av utbud och efterfrågan av jakttillfällen i fokus och en möjlighet att betygsätta både jägaren och markägaren. Navet i modellen är ett socialt forum där jägarna kan umgås före och efter jakten. Därtill bygger bolaget ett medialt ekosystem runt appen i form av egna sociala kanaler (FB, Instagram) och jakt- och jaktrelaterat innehåll, allt i syfte att - förutom att revolutionera marknaden för jaktupplevelsen som sådan - vara den naturliga mötesplatsen för Sveriges, och i förlängningen, världens jägare.


The Great Wilds app i närbild

Marknad

Det finns ca 25 miljoner jägare i Europa, Nordamerika och Australien enligt Bolagets bedömning av tillgänglig statistik*. Enligt US Fish & Wildlife Service rapport från 2012 lägger amerikanska jägare ca 34 miljarder USD per år på jaktrelaterade utgifter och det totala värdet på europeisk jakt uppskattas till ca 16 miljarder euro 2016 enligt FACE (European Federation of Associations for Hunting & Conservations). Inklusive Kanada och Australien torde alltså jaktens värde uppgå till runt 500 miljarder kronor årligen bara i det vi i dagligt tal brukar kalla ”Västvärlden”.

De amerikanska jägarna, som uppgår till drygt hälften av världens jägare, jagar sammanlagt 282 miljoner dagar per år. Med utgångspunkt i den siffran kan det globala antalet jaktdagar per år antas uppgå till runt 522 miljoner och den genomsnittliga kostnaden för en jaktdag globalt är knappa 1 000 kr.

Knappa 300 000 svenskar löser statligt jaktkort varje år och 475 000 innehar minst en jaktvapenlicens. De svenska jägarna beräknas jaga ungefär 7 miljoner jaktdagar om året. Med ett globalt genomsnitt på ca 1 000 kr per jaktdag torde svensk jakts värde uppgå till ungefär 7 miljarder kronor. Med ett allmänt växande intresse för jakt, inte minst från kvinnor, gör Bolaget antagandet att jaktmarknaden kan växa betydligt under en 10-årsperiod, i synnerhet som TGW gör det enklare än någonsin att komma iväg på sin första jakt. *Källhänsvisning till all redovisad statistik finner du i The Great Wilds Investeringserbjudande


Johan Lund - ordförande. Robert Nathanson - VD. Johan Eldh - grundare

VD har ordet

- Förenklat knyter appen samman markägare med jägare i ett socialt jaktforum. Jakten växer lavinartat och har tagit golfens position i samhället. Samtidigt letar markägare världen över efter nya intäktskällor. The Great Wild skall liknas vid en kombination av Facebook och AirBnb för jakt med matchning av utbud och efterfrågan och en möjlighet att betygsätta både jägaren och markägaren. Navet i modellen är ett socialt forum där jägarna kan umgås före och efter jakten."

Robert Nathanson, VD för The Great Wild AB

Intäktsmodeller

Provision på förmedlade jakter: TGW erhåller provision på förmedlade jakter i appen. Denna intäktsdel säkras genom att betalningen för jakten sker genom TGW-appen. I dagsläget prioriteras dock användartillväxt och Bolaget avvaktar därför tills vidare med funktioner för betalning genom TGW-appen.
Profilanpassad annonsering. Jakt är en ”materialsport” vilken, som framgår ovan, bedrivs av en stor och köpstark kundgrupp. Med den data TGW har om jägaren och dennes jaktpreferenser kan målinriktade och anpassade erbjudanden förmedlas med god träffsäkerhet – allt med iakttagande av högsta etiska annonseringsstandard.

Målsättningar 2017

The Great Wild har satt upp stora målsättningar för det pågående verksamhetsåret. Ett av delmålen är att uppnå 100 000 medlemmar. Vidare planeras en internationell lansering i syfte att utnyttja konceptets skalbarhet. En lansering internationellt kommer att öppna dörren till gigantiska marknader många gånger större än den nordiska. Bland annat USA är en av världens största marknader för jakt och bolaget har därför en uttalad målsättning att lansera konceptet brett i USA under 2018.

En summering av de viktigaste delmålen för 2017 listas nedan:

100 000 användare av appen
Nyemission och ägarspridning
IPO - listning och handelsstart Q4 2017/Q 1 2018 på lämplig marknadsplats, exempelvis NGM Nordic MTF
IR-satsning och ökad kommunikation gentemot marknaden
Påbörja en internationell expansion mot marknader många gånger större än den Nordiska

Investeringserbjudandet i korthet
Emissionsbelopp: 5 mkr
Övertilldelning: Styrelsen förbehåller sig rätten att vid överteckning besluta om en övertilldelning om maximalt ytterligare 2 mkr i emissionslikvid till föreliggande villkor.
Antal aktier i emissionen: 1 666 666 aktier vid full teckning eller totalt 2 333 332 aktier vid full övertilldelning enligt ovan. De nyemitterade aktierna kommer vid full övertilldelning i föreliggande erbjudande att representera ca 18,7 % av röster och kapital i Bolaget.
Pre-money värdering: 30,4 mkr
Pris per aktie: 3,00 kr
Teckning och teckningsperiod: Teckning skall ske senast den 15 september 2017.
Teckning sker på särskild anmälningssedel som bifogas, eller kan laddas ned på Bolagets hemsida, se.thegreatwild.com eller hos emissionsinstitutet www.eminova.se.
Likviddag: Enligt avräkningsnota, vilken skickas senast efter teckningsperiodens slut.
Handel i aktien: Bolaget planerar för att notera Bolagets aktie vid en lämplig handelsplats, t ex NGM Nordic MTF, under Q4 2017/Q1 2018.
Aktieposter: Aktien kan tecknas i poster om minst 2 000 aktier, därefter i valfritt antal poster om 1 000 aktier var.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Härvid kan styrelsen fästa avseende vid tidpunkten för inkommen anmälningssedel.

Emissionsinfo, Investeringserbjudande och Anmälningssedel

Läs allt om erbjudandet och ladda ned Investeringserbjudande samt Anmälningssedel genom att besöka The Great Wilds emissionsrum via länken nedan.

Du kan även teckna aktier i The Great Wild direkt online med hjälp av Bank-ID via Tecknaemission.se

 investor.thegreatwild.com 
 
 
www.thegreatwild.com
 Tävling - The Great Wild i samarbete med Jaktmagasinet Big Game

Årets Tävling! The Great Wild och Jaktmagasinet Big Game anordnar en tävling där priset är en Rigby Highland i 275 Rigby!

I samarbete med jaktappen The Great Wild genomför Jaktmagasinet Big Game deras första tävling för i år. Priset är en resa till Rigbys fabrik i London där vinnaren får hämta ut en Rigby Highland i kalibern 275 Rigby.
Här kan ni läsa mer om det otroliga geväret:
https://www.johnrigbyandco.com/guns/the-highland-stalker/

För att delta i tävlingen behöver ni göra följande:
- Prenumerera på 3 nummer av Big Game för endast 199 kr.
- Gå in på “Jaktmagasinet Big Game” och dela tävlings- inlägget på din tidslinje på Facebook.

Sista datumet att delta i tävlingen är den 1a Juni. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Vinnaren tillkännages i nästa nummer av Jaktmagasinet Big Game som kommer i juni. Jaktmagasinet Big Game och The Great Wild önskar alla våra jägarvänner stort lycka till!

Samarbete med Facebook-gruppen JAKT

The Great Wild ingår nu i samarbete med Facebook-gruppen ”JAKT”.

JAKT är en av de största grupperna inom jakt i Sverige sett till medlemsantal, med ca 35.000 medlemmar i skrivande stund. Det är ett slutet forum för diskussioner om jaktrelaterade ämnen, liknande det sociala nätverket i The Great Wild.

Samarbetet innebär bland annat exklusiva möjligheter för gruppen JAKTs medlemmar att delta i tävlingar och kampanjer anordnade av The Great Wild. Syftet är att uppmuntra jägare att ladda ned appen och vara delaktiga i den större visionen om att bidra till förbättrad viltvård i Sverige och i världen.

I appen kan man dela med sig av sina jaktupplevelser och diskutera jaktrelaterade frågor, samtidigt som jaktlag och arrangörer kan bjuda in gästjägare och sälja jakter genom marknadsplatsen.

The Great Wild på jakt efter Backend-Utvecklare!

BACKEND-UTVECKLARE SÖKES

Vill du vara med och rädda världen, bygga Sveriges bästa jaktapp OCH jobba på Stockholms coolaste arbetsplats? Häng med oss på The Great Wild!

I och med att vi befinner oss i en snabbt expanderande fas söker vi nu fler backend-utvecklare till vårt sammansvetsade team på Epicenter i centrala Stockholm.

Kort om oss:

The Great Wild strävar efter att bidra till bättre viltvård i hela världen med hjälp av hållbar och etisk jakt.

Vår plattform fungerar som ett slags AirBnB för jägare och markägare där vi gör naturen mer tillgänglig för jaktintresserade; vare sig det handlar om att planera helgens jakt med kamraterna, prova på något nytt, få in några slantar till klubbkassan eller hitta ditt livs jaktäventyr.

Fler jägare och mer pengar i naturens kretslopp innebär förbättrad viltvård. Det ger markägare mer resurser till att förvalta det vilda och därmed bättre jakt - idag och imorgon.

Vår vision är att vara störst i Sverige redan under 2017 för att sedan expandera internationellt, just därför söker vi en stjärna till utvecklare som vill följa med oss!

Vad vi letar efter:

·      Backend-utvecklare med 3-5års erfarenhet inom Java-programmering.

·      Gärna ha jaktintresse eller vilja att bli jägare. Vi vill att du ska bli en del i teamet, både på jobbet och utanför!

·      Meriterande med erfarenhet i Python, MySQL, SASS

·      Humor, ett gott skratt förlänger livet!

Vad vi kan erbjuda:

·      Ett kickass team – Att komma in till jobbet ska inte vara jobbigt, det ska vara något att se fram emot. I vårt team arbetar vi professionellt men umgås som vänner!

·      Sveriges coolaste arbetsplats - Epicenter Stockholm, hjärtat för startups i Sverige och ett Mekka för talanger. Varje dag är en ny möjlighet att träffa passionerade entreprenörer som brinner för det de gör, utbyta idéer eller ta del av någon av alla de innovativa event som sker varje vecka. Det är helt enkelt svårt att bli uttråkad!

·      Självständighet - Du kommer få vara mycket självständig och ha möjligheten att påverka varje steg i utvecklingen av företaget. Vi värdesätter olika bakgrunder och alla personligheter kan tillföra ett nytt intressant tankesätt!

·      Optioner - För rätt person som vill hänga med på The Great Wilds resa mot att rädda världen kan möjlighet till optioner vara aktuellt.

·      Live the American Dream - …om du vill. I och med en internationell expansion kommer möjligheten finnas att vara en del av vårt USA-team i framtiden.

…Att rädda världen ska vara roligt också, därför är vår företagspolicy att;

·      High five’a varje framgång!

·      Dricka öl tillsammans!

·      Skratta åtminstone en gång i halvtimmen!


Är du den vi söker?

Maila info@thegreatwild.com med ditt CV och personligt brev så hör vi av oss!

Samarbete med HittaJakt.se

Samarbete med HittaJakt.se

The Great Wild ingår i samarbete med annonsplatsen HittaJakt.se för att tillsammans ta krafttag för att göra det lättare för Sveriges jägare att hitta nya jaktmöjligheter.

- Vi tycker det som The Great Wild försöker uppnå är fantastiskt och stöttar helt deras vision. Därför ingår vi nu i detta samarbete och vill uppmuntra fler att bjuda in till jakt, säger Anders Uddenberg, grundare av HittaJakt.se.
- Det viktigaste för att uppnå vår vision om förbättrad viltvård är att folk kommer ut och jagar och vi tycker det är jättekul att HittaJakt delar vår syn på detta och vill vara med. Tillsammans gör vi det lättare att komma ut och jaga, säger Johan Eldh, medgrundare till The Great Wild.

I samband med detta förlängs tävlingskampanjen med fyrhjulingen till den 14 februari för att ge fler möjlighet att delta. Vi hoppas att de som redan har varit med i tävlingen ger sig till tåls lite innan vinnaren annonseras.

För att delta i tävlingen, se mer i inlägget nedan:
https://www.facebook.com/TheGreatWild/videos/1204196602997013/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0

Bjud in till jakt - tävling!

Tävla i "BJUD IN TILL JAKT" i appen och vinn specialutrustad Polaris UTE 570!
1. Gilla och dela det här inlägget på Facebook.
2. Bjud in minst en vän att ladda ner appen. Starta ett jaktlag tillsammans i appen. 
eller
1. Gilla och dela det här inlägget på Facebook.
2. Lägg upp en annons under ”Hitta Jakt” i appen där ni bjuder in till jakt.

Tävlingen pågår till och med den 31 januari och det vinnande jaktlaget presenteras den 3 februari.

Vinnaren utses av en jury från The Great Wild - ju mer engagemang desto bättre. Jakten ska vara i Sverige och under 2017. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Här finns en guide för hur man bjuder in till jakt via The Great Wild.

Ladda ner appen i App Store eller Google Play.

Fyrhjulingen POLARIS SPORTSMAN UTE 570 HD Sage Green -16 är specialutrustad med:

• K-POLARIS 2.5 WINCH ATV
• HASPLÅT POLARIS 570
• SPORTSMAN 570 FRONT BRUSHGUARD
• GUN BOOT BLACK
• GUN SCBD MOUNT L&R.SPTMN X2
• 60W 6x10W LED CREE FLOOD LIGHT BAR 279x64mm
• HANDGUARD BLACK (PAIR)
• KIT-HANDGUARD MOUNT ATV
• K-WH/TR SIXR/ATTACK BLK
• TRANSPORTVAGN BOGGIE JAKT
• ÄLGRAMP
• VINCHSTOLPE MED HANDVINCH

Totalt värde 151.000 SEK

Nyheter, jägarexamen och tävlingar!

Oktober till november månad har varit minst sagt händelserik för The Great Wild! 

Vi har hunnit hålla jägarexamen där vi utbildat ett helt gäng nya jägare i hur man uppför sig ute i vildmarken vid jakt, en tävling där en lycklig vinnare fick med sig en Sauer 101 Select hem, samt nått nya höjder på Instagram och Facebook.

Månaden kickstartades på The Great Wilds kontor i Stockholm där en jägarexamens-utbildning hölls i samarbete med Edvard Berg. Utbildningen var i form av en intensivkurs över en helg där alla deltagare nu är godkända jägare som vet hur man uppför sig etiskt och moraliskt rätt i natur vid kontakt med djur. I och med den enormt positiva återkopplingen från samtliga deltagare har det även bestämts att fortsätta dessa utbildningar med nästa tillfälle redan i början av december månad, lagom till jakten på julharen. 

Med målsättningen att få ännu bättre kontakt med alla er jägare där ute, gamla som nya, och framförallt att sätta Sveriges jägare i kontakt med varandra genomförde vi en tävling. Uppgiften var att posta bilder och jaktminnen i vår app som erbjuder ett socialt flöde utformat för jägare, av jägare. Därefter lottade vi ut en sprillans ny Sauer 101 Select till en lycklig vinnare vid namn Marcus Lager från Örebro. I samband med Marcus mottagande av sitt pris producerade vi även en kort film där han även fick chansen att möta en del av personerna bakom The Great Wild (videon hittar ni i slutet av denna artikel).

Sist men inte minst har The Great Wilds närvaro på sociala medier ökat explosionsartat, vilket nu syns i utvecklingen av följare och interaktioner mellan The Great Wild, jägare, djur-och-naturintresserade. Halvvägs in i oktober nådde vi 1000 följare på Instagram, under oktober som helhet växte vår följarbas med 25% i appen och ytterligare 1000 personer på Facebook. I början på november slog vi våra egna förväntningar och nådde upp till 2000 följare på Instagram samt publicerade vår första bild som lyckats nå över 1000 likes. 

Alla dessa glada nyheter har gjort oss ännu mer motiverade att fortsätta vårt jobb för att jägare och markägare i Sverige och hela världen ska få det lättare komma i kontakt med varandra, lära sig mer och få ta del av allt det jakt innebär.

För att sammanfatta; The Great Wild fortsätter tuffa på som tåget och vi hoppas att ni hoppar på tåget med oss för att följa vår resa!

Svårt att hitta jakter? Ta hjälp av ditt nätverk för att hitta nya jaktmöjligheter!

The Great Wild’s app är uppbyggd på en grund av gemenskap bland jägare, jaktintresserade och markägare. Därför är det naturligt för oss att vilja hjälpa alla att ta del utav den. 

Den här gemenskapen är till för både nya som gamla jägare. Med fler i gemenskapen blir det enklare för alla däri att utbyta kunskap, hitta nya jakter, få tillgång till inspirerande material, finna nya jaktlag och kanske vänner för livet.

För att få fler vänner i appen och utöka sällskapet kan man koppla samman sitt konto i The Great Wild med Facebook. På så sätt importeras vänner från Facebook som redan är aktiva i appen till din vänlista, detta är det absolut enklaste sättet att få fler vänner. Sedan går det att, genom att klicka på personers profiler, lägga till som vänner direkt via deras profil.

Men en del som laddar ner appen kanske inte har så många facebookvänner eller inte vet hur man smidigt skapar nya kontakter inuti appen. Därför har vi tagit fram en kort guide för hur du lättast blir en del i teamet!

1.     Bli en del av nyhetsflödet – Genom att vara aktiv i appen syns du mer och det är lättare för andra att hitta dig. Det finns olika sätt att vara aktiv, t.ex. kan du posta bilder, observationer och troféer från dina jakter eller tillfällen i naturen i flödet under nyheter. För att posta trycker man på ”+” och går vidare i stegen som följer.

2.     Starta diskussioner – Starta diskussioner i nyhetsflödet om saker du undrar över. Det kan vara alltifrån frågor kring kaliber till recept på vilt eller frågor om vilken ras av jakthund de flesta i appen använder och skulle rekommendera.

3.     Dela historier och tips – En härlig jaktanekdot eller ett bra tips är ofta uppskattat, både bland nya och gamla jägare samt inte minst bland oss på The Great Wild. 

4.     Ta första steget – Lägg till de som du diskuterar ofta med, tycker har många fina troféer eller liknande. Detta gör du enklast genom att antingen gå in på deras profil via flödet och lägger till eller söker via att klicka på ”vänner” i din profil.

5. Kommentera & likea – Visa uppskattning för andras troféer, historier, diskussioner och bilder genom likes och positiva kommentarer. Det är alltid uppskattat omtyckt att få respons när man bemödar sig med ett inlägg. 

6.     Rekommendera dina vänner – Och bli rekommenderad själv! Detta underlättar för dig själv i framtiden om du vill boka en jakt eller om något jaktlag överväger att bjuda med dig. En rekommendation från en annan jägare borgar för att du vet vad du sysslar med och kan genomföra en moraliskt och etiskt rätt jakt samt bidra positivt till de du jagat med. 

7.     Skapa jakt & jaktlag – Om du har mark eller ett jaktlag, passa på att bjuda in nya talanger och framtida vänner till jakt. Om du varit aktiv och skapat nya vänskaper i appen kanske du redan vet någon du vill bjuda in. Annars har The Great Wild ett smart ratingsystem som syns publikt på personers profiler vilket gör det enklare att bedöma huruvida personen passar i ert jaktlag när du skapar en publik jakt.

Genom att anamma dessa tips och tricks kommer du som användare snabbt komma in i och bidra till gemenskapen samt skaffa nya vänner. Vi på The Great Wild hoppas på att få se mer utav dig och dina jaktäventyr i vår app, varmt välkommen in i gemenskapen

The Great Wild uttagna till 'Google for Entrepreneurs'

The Great Wild har varit del av Epicenter Growth Platform - Powered by Google For Entrepreneurs.

Vårt team valdes ut tillsammans med ett fåtal andra start-ups till möjligheten att få tillgång till arbetsyta, mentorskap, coaching, gå på event och vara del av ekosystemet kring Epicenter i Stockholm. Programmet löpte under maj och juni 2016.

Detta har inneburit att teamet har fått möjligheten att vara del av ett av Sveriges hetaste nätverk för entreprenörer, vilket har bidragit till mycket energi och stimulans för att fortsätta sträva efter vårt mål - att bidra till en förbättrad viltvård i hela världen med hjälp av jägarna!